TIẾN ĐỘ THI CÔNG

 

Construction Progress Update: July 2018
Tiến độ dự án: Tháng 07/2018

Greeting from CapitaLand!

We are delighted to update you the construction progress for Feliz En Vista. Overall, the construction progress is going well and on schedule. We attached herewith some recent photos at the site for your viewing.

Kính chào Quý khách!

Chúng tôi xin gửi tới Quý khách bản cập nhật tiến độ dự án Feliz En Vista. Nhìn chung, tiến độ công trình vẫn được quản lý rất tốt và đảm bảo theo sát kế hoạch đề ra. Chúng tôi xin đính kèm hình ảnh được chụp gần đây để Quý khách tham khảo

Overview of the construction
Toàn cảnh công trình dự án

Altaz Tower: Pouring concrete partial 10F slab and installing reinforcement for wall from 9F to 10F; Installing scaffolding system; Installing M&E system.

Tòa Altaz: 
Đổ bê tông một phần sàn tầng 10, thi công thép vách từ tầng 9 – 10, lắp dựng hệ giàn giáo, lắp đặt hệ thống cơ điện.

Berdaz Tower: Pouring concrete 21F slab and installing reinforcement for wall from 21F to 22F; Installing scaffolding system; Installing M&E system.

Tòa Berdaz: Đổ bê tông sàn tầng 21, thi công thép vách từ tầng 21 -22, lắp dựng hệ giàn giáo, lắp đặt hệ thống cơ điện.

Cruz Tower: Pouring concrete 30F slab and Installing reinforcement for wall from 30F to 31F; Installing scaffolding system; Installing M&E system.

Tòa Cruz: Đổ bê tông sàn tầng 30, thi công thép vách từ tầng 30 – 31, lắp dựng hệ giàn giáo, lắp đặt hệ thống cơ điện.

Dinezo Tower: Pouring concrete 12AF slab and Installing reinforcement for wall from 12AF to 12BF; Installing scaffolding system; Installing M&E system.

Tòa Dinezo: Đổ bê tông sàn tầng 12A, thi công thép vách từ tầng 12A – 12B, lắp dựng hệ giàn giáo, lắp đặt hệ thống cơ điện.

Thoi Dai bridge has been completed and travelling to the center becomes very convenient.
Cầu Thời Đại đã được hoàn thiện và thông xe. Việc di chuyển vào khu vực trung tâm trở nên rất tiện lợi.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *