070 576 9999

Feliz en Vista – Nhận ký gửi mua bán – Cho thuê – LH 070 576 9999
Bds Thủ Thiêm Sài Gòn tổng hợp tất cả các căn hộ
Feliz en Vista đang sang nhượng tháng 28/06/2021
Căn 1PN [12 căn đang bán]
Cruz | 57m2 | giao thô | 3,700 tỷ
Cruz | 57m2 | nội thất cơ bản | 3.65 tỷ
Cruz | 57m2 | nội thất cơ bản | 3.700 tỷ
Cruz | 57m2 | nội thất cơ bản | 3.800 tỷ
Cruz | 57m2 | nội thất cơ bản | 3.750 tỷ
Cruz | 57m2 | nội thất cơ bản | 3.740 tỷ
Cruz | 57m2 | nội thất cơ bản | 3.690 tỷ
Cruz | 57m2 | nội thất cơ bản | 3.700 tỷ
Cruz | 57m2 | nội thất cơ bản | 3.870 tỷ
Cruz | 57m2 | nội thất cơ bản | 3.900 tỷ
Cruz | 57m2 | nội thất đầy đủ | 3.810 tỷ
Cruz | 57m2 | nội thất đầy đủ | 3.700 tỷ
———————————————–
Căn 2PN [11 căn đang bán]
Cruz | 84m2 | giao thô | 5,400 tỷ
Cruz | 84m2 | giao thô | 5,600 tỷ
Cruz | 84m2 | giao thô | 5,700 tỷ
Cruz | 84m2 | giao thô | 5,600 tỷ
Cruz | 84m2 | nội thất cơ bản | 5,55 tỷ
Cruz | 84m2 | nội thất cơ bản | 5,650 tỷ
Cruz | 84m2 | nội thất cơ bản | 5,700 tỷ
Cruz | 84m2 | nội thất cơ bản | 5,900 tỷ
Cruz | 84m2 | nội thất cơ bản | 6,300 tỷ
Cruz | 84m2 | nội thất cơ bản | 5,700 tỷ
Cruz | 84m2 | nội thất đầy đủ | 5,700 tỷ
Cruz | 84m2 | nội thất đầy đủ | 5,600 tỷ
Cruz | 84m2 | nội thất đầy đủ | 5,700 tỷ
Cruz | 84m2 | nội thất đầy đủ | 5,900 tỷ
———————————————–
Căn 2PN Duplex [15 căn đang bán]
Berdaz | 102m2 | giao thô | 6.450 tỷ
Berdaz | 102m2 | giao thô | 6.400 tỷ
Berdaz | 102m2 | giao thô | 6.800 tỷ
Berdaz | 102m2 | giao thô | 6,500 tỷ
Berdaz | 102m2 | giao thô | 6,400 tỷ
Berdaz | 102m2 | giao thô | 6,500 tỷ
Berdaz | 102m2 | giao thô | 6,500 tỷ
Berdaz | 102m2 | nội thất đầy đủ | 6,500 tỷ
Berdaz | 102m2 | nội thất đầy đủ | 6,700 tỷ
Berdaz | 102m2 | nội thất đầy đủ | 6,590 tỷ
Berdaz | 102m2 | nội thất đầy đủ | 6,700 tỷ
Berdaz | 102m2 | nội thất đầy đủ | 6,800 tỷ
Berdaz | 102m2 | nội thất đầy đủ | 7,000 tỷ
———————————————–
Căn 3PN [9 căn đang bán]
Cruz | 106m2 | nội thất cơ bản | 6,470 tỷ
Cruz | 106m2 | nội thất cơ bản | 6,550 tỷ
Cruz | 106m2 | nội thất cơ bản | 6,850 tỷ
Cruz | 106m2 | nội thất cơ bản | 7,000 tỷ
Cruz | 106m2 | nội thất cơ bản | 7,000 tỷ
Berdaz | 106m2 | nội thất cơ bản | 6,850 tỷ
Berdaz | 106m2 | nội thất cơ bản | 6,750 tỷ
Berdaz | 106m2 | nội thất cơ bản | 7.100 tỷ
Berdaz | 106m2 | nội thất cơ bản | 6,900 tỷ
———————————————–
Căn 3PN SKY LOFT [5 căn đang bán]
Altaz | 132m2 | giao thô | 8.750 tỷ
Altaz | 132m2 | giao thô | 9.000 tỷ
Altaz | 132m2 | giao thô | 9.000 tỷ
Altaz | 132m2 | hoàn thiện nội thất | 9.500 tỷ
Altaz | 132m2 | hoàn thiện nội thất | 9.600 tỷ
———————————————–
Căn 4PN SKY VILLA [06 căn đang bán]
Altaz | 181m2 | nội thất cơ bản | 14.500 tỷ
Altaz | 181m2 | nội thất cơ bản | 14.500 tỷ
Altaz | 181m2 | nội thất cơ bản | 15.000 tỷ
Altaz | 181m2 | nội thất cơ bản | 15.000 tỷ
Altaz | 181m2 | nội thất cơ bản | 15.500 tỷ
Altaz | 181m2 | nội thất cơ bản | 17.500 tỷ
———————————————–
Căn 4PN SKY MANSION [5 căn đang bán]
Altaz | 239m2 | nội thất cơ bản | 19.500 tỷ
Altaz | 239m2 | nội thất cơ bản | 20.000 tỷ
Altaz | 239m2 | nội thất cơ bản | 21.000 tỷ
Altaz | 239m2 | nội thất cơ bản | 25.000 tỷ
———————————————–
CÁC CĂN SÂN VƯỜN [14 căn đang bán]
2PN sân vườn:
Cruz | 122m2 | nội thất đầy đủ | 9,900 tỷ
2PN Duplex sân vườn:
Berdaz | 111m2 | giao thô | 6,770 tỷ
Berdaz | 136m2 | giao thô | 11,900 tỷ
Berdaz | 123m2 | nội thất đầy đủ | 8.500 tỷ
3PN sân vườn:
Cruz | 145m2 | nội thất cơ bản | 13,500 tỷ
Berdaz | 126m2 | nội thất cơ bản | 8,600 tỷ
Berdaz | 126m2 | nội thất đầy đủ | 9.200 tỷ
Căn 3PN SKY LOFT sân vườn:
Altaz | 157m2 | giao thô | 9,500 tỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.